•   

   

   

 •   

   

   

 •       

        

PRONIA

Tiedote potilaille ja omaisille

PRONIA - Personalised Prognostic Tools for Early Psychosis Management - on EU:n tukema tutkimusprojekti, jonka tavoitteena on parantaa psykoottisten häiriöiden varhaista tunnistamista.

 

Projektin tavoitteena on kehittää luotettavia ja käyttökelpoisia välineitä, jotka parantavat psykoosin ennakoimista ja ehkäisyä. Tavoitteiden saavuttamiseksi luodaan psykoosin ennakoimismenetelmä, joka perustuu aivojen kuvantamistutkimuksiin sekä muuhun tutkimustietoon. Pitkän aikavälin tavoitteena on hyödyntää tutkimuksen puitteissa luotuja tutkimusmenetelmiä myös kaupallisesti, internetpohjaisten lääketieteellisten sovellusten avulla. Näin voidaan tuottaa psykoosiriskiä arvioivia profilointityökaluja eritasoisille terveydenhuollon toimijoille, kuten hoitohenkilökunnalle, lääketeollisuudelle ja tutkimuslaitoksille. 

 

Nämä sivut tarjoavat yleistä informaatiota psykoosisairauksista sekä tähän tutkimusprojektiin osallistuvien keskusten yhteystiedot. Suomenkielisten tutkittavien yhteyshenkilöt toimivat Turun yliopistossa. Mikäli haluat lisätietoja kansainvälisestä PRONIA-työryhmästä, tieteellisistä tavoitteista tai projektin sisällöstä, voit vierailla sivuilla ”The Team” ja ”Work Plan”.

Home
Menu
Search
Top

Newsletter Subscription

Please fill in the information of your subscription.

 

News Section

No news available.

Press Area

+++ Information about PRONIA for the Press and Press Events +++

+++ Latest PRONIA Publications +++