• The European Union has awarded PRONIA with 6 Million Euro within the 7th Framework Programme.

    The European Union has awarded PRONIA with 6 Million Euro within the 7th Framework Programme.

  • 1700 study participants are being recruited for PRONIA in six European centres and one in Australia.

    1700 study participants are being recruited for PRONIA in six European centres and one in Australia.

  • Psychoses typically commence in the most productive and critical period of life – late adolescence and early adulthood.

    Psychoses typically commence in the most productive and critical period of life – late adolescence and early adulthood.

PRONIA

Tiedote potilaille ja omaisille

PRONIA - Personalised Prognostic Tools for Early Psychosis Management - on EU:n tukema tutkimusprojekti, jonka tavoitteena on parantaa psykoottisten häiriöiden varhaista tunnistamista.

 

Projektin tavoitteena on kehittää luotettavia ja käyttökelpoisia välineitä, jotka parantavat psykoosin ennakoimista ja ehkäisyä. Tavoitteiden saavuttamiseksi luodaan psykoosin ennakoimismenetelmä, joka perustuu aivojen kuvantamistutkimuksiin sekä muuhun tutkimustietoon. Pitkän aikavälin tavoitteena on hyödyntää tutkimuksen puitteissa luotuja tutkimusmenetelmiä myös kaupallisesti, internetpohjaisten lääketieteellisten sovellusten avulla. Näin voidaan tuottaa psykoosiriskiä arvioivia profilointityökaluja eritasoisille terveydenhuollon toimijoille, kuten hoitohenkilökunnalle, lääketeollisuudelle ja tutkimuslaitoksille. 

 

Nämä sivut tarjoavat yleistä informaatiota psykoosisairauksista sekä tähän tutkimusprojektiin osallistuvien keskusten yhteystiedot. Suomenkielisten tutkittavien yhteyshenkilöt toimivat Turun yliopistossa. Mikäli haluat lisätietoja kansainvälisestä PRONIA-työryhmästä, tieteellisistä tavoitteista tai projektin sisällöstä, voit vierailla sivuilla ”The Team” ja ”Work Plan”.

Home
Menu
Search
Top

Newsletter Subscription

Please fill in the information of your subscription.

 

News Section

PRONIA Partners presenting in Turku, Finland Read more

Press Area

+++ Information about PRONIA for the Press and Press Events +++

+++ Latest PRONIA Publications +++